۵ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۴ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۲,۰۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۱,۰۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۱ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۲۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۲۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۲۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه

 

   بهارستان ، خیابان شهید مصطفی خمینی ، پلاک ۸۰۶ ، واحد ۹

     derakhshanmed@gmail.com

   ۰۹۱۲۳۲۱۴۶۷۸  _  ۳۶۰۵۶۲۷۴ ۰۲۱

 

 

 

https://www.instagram.com/apdinstruments/‎